محصولات

پریفرم

پریفرم دهانه ی ۳۸ میلی‌متر

پریفرم با این دهانه پس از تبدیل به بطری برای بسته بندی شیر و آب میوه استفاده می شود. شرکت خوش نوش کویر یکی از تامین کنندگان صنایع لبناتی ومواد غذایی با میزان تولید بالا محصولات زیر را در این گونه پریفرم تولید می کند:
پریفرمهای 38mm ما در وزنهای زیر عرضه میشود:

نام محصول حجم بطری نهایی وزن (gr) ارتفاع(mm) قطر بدنه (mm)
پریفرم شفاف شورت نک دهانه 38 با وزن 26.5 گرم 900 سی سی – 1 لیتری 26.5 100.72 25.24
پریفرم شیری شورت نک دهانه 38 با وزن 26.5 گرم 900 سی سی – 1 لیتری 26.5 99.28 25.24
پریفرم شفاف شورت نک دهانه 38 با وزن 14 گرم 230 سی سی 14 76.67 19.19

پریفرم های شورت نک دهانه 38

پریفرم های شورت نک دهانه 38

پریفرم شفاف شورت نک دهانه 38

وزن 14 گرم

پریفرم شفاف شورت نک دهانه 38

وزن 26.5 گرم

پریفرم شیری نرمال نک دهانه 38

وزن 26.5 گرم