محصولات

پریفرم

پریفرم دهانه ی ۲۸ میلی‌متر

پریفرم با این دهانه پس از تبدیل به بطری برای محصولات گازدار مانند نوشابه و دوغ استفاده می شود. سطح مقطع این محصول و درب آن باعث کنترل بهتر فشار گاز موجود در بطری می شود. محصولات با دهانه 28 میلی متر این شرکت به شرح زیر است:

نام محصول حجم بطری نهایی وزن (gr) ارتفاع(mm) قطر بدنه (mm)
پریفرم شیری نرمال نک دهانه 28 با وزن 43 گرم 1.5 لیتری – 2 لیتری 43 147.53 26.80
پریفرم شیری نرمال نک دهانه 28 با وزن 42 گرم 1.5 لیتری – 2 لیتری 42 135.92 26.61
پریفرم شیری نرمال نک دهانه 28 با وزن 38 گرم 1.5 لیتری 38 136.15 26.80
پریفرم شیری نرمال نک دهانه 28 با وزن 35 گرم 1.5 لیتری 35 130.24 24.75
پریفرم شیری نرمال نک دهانه 28 با وزن 31 گرم 1.5 لیتری – 1 لیتری 31 130.16 24.41
پریفرم شفاف نرمال نک دهانه 28 با وزن 31 گرم 1.5 لیتری – 1 لیتری 31 130.16 24.41
پریفرم شیری نرمال نک دهانه 28 با وزن 16.3 گرم 250 تا 300 سی سی 16.3 84.31 21.94
پریفرم شیری نرمال نک دهانه 28 با وزن 14 گرم 250 تا 300 سی سی 14 84.40 22.26

پریفرم های نرمال نک دهانه 28

پریفرم های نرمال نک دهانه 28

پریفرم شیری نرمال نک دهانه 28

وزن 14 گرم

پریفرم شیری نرمال نک دهانه 28

وزن 14 گرم

پریفرم شیری نرمال نک دهانه 28

وزن 35 گرم

پریفرم شفاف نرمال نک دهانه 28

وزن 31 گرم

پریفرم شفاف نرمال نک دهانه 28

وزن 38 گرم

پریفرم شیری نرمال نک دهانه 28

وزن 38 گرم

پریفرم شیری نرمال نک دهانه 28

وزن 43 گرم