محصولات

بطری

با توجه به اهمیت زمان بندی در زنجیره تامین و توزیع محصولات لبنی و نیاز شرکت های مذکور به بطری های با کیفیت به مقدار زیاد، شرکت خوش نوش کویر از همان ابتدا خطوط تولید بطری را با ماشین آلات پیشرفته راه اندازی نمود. این موضوع سبب گردیده است که مشتریان مجموعه خوش نوش کویر بالاترین میزان رضایت از محصولات ما را داشته باشند. هم اکنون شرکت خوش نوش کویر تامین کننده بطری برای شرکت های بزرگی مانند پگاه فارس، پگاه اصفهان، پگاه اراک، پگاه خوزستان، پگاه لرستان و شرکت پانل می باشد. محصولات بطری به شرح زیر می باشد:

بطریها

بطریهای تولیدی خوش نوش کویر

250cc

250cc

280cc

280cc

1 لیتر

1 لیتر

1.5 لیتر

1.5 لیتر

2 لیتر

2 لیتر